KRETINGOS SPORTO IR LAISVALAIKIO KOMPLEKSAS

Užsakovas: Kretingos rajono savivaldybės administracija
Projektiniai pasiūlymai: 2012 metai

 ____Kretingos sporto ir laisvalaikio kompleksas projektuojamas dviem pagrindinėms funkcijoms – sportui ir laisvalaikio praleidimui. Kompleksą sudarys du korpusai: baseino ir universalios sporto salės. Jungtis tarp jų – koridorius, priskiriamas prie pirmoje eilėje statomo etapo. Tokiu principu organizuojama jungtis užtikrina korpusų autonominį funkcionavimą, taip pat sudaro galimybę antrojo statybos darbų etapo vykdymui, jau funkcionuojant pirmajam korpusui.