baneriukas-1024x341

MODERNIZUOJAMAS LIETUVOS ŽIEMOS SPORTO CENTRAS IGNALINOJE
____UAB „Tiksli forma“ 2009 m. parengė „Lietuvos žiemos sporto centro plėtra ir modernizavimas Ignalinoje“ techninį projektą. Šiuo metu UAB „Tiksli forma“ vykdo projekto „Lietuvos žiemos sporto centro plėtra ir modernizavimas Ignalinoje“ Europos Sąjungos struktūrinių paramos fondų viešinimo paslaugas. Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų ( pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas).
Projekto kodas VP3-1.3-ŪM-03-V-01-006, pagal 2007-2013 metų sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto Nacionalinės svarbos turizmo projektai.
____Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Žiemos sporto centro Ignalinoje techninę bazę, kuri leistų organizuoti tarptautinio lygio slidinėjimo ir biatlono varžybas bei treniruotes ir pritaikyti esamą infrastruktūrą vasaros sezonui. Projektas skatins turizmo sektoriaus vystymąsi regione, prisidės prie žiemos sporto šakų populiarinimo ir aukšto meistriškumo sportininkų ugdymo, propaguos sveiką gyvenimo būdą visuomenėje ir skatins jaunuomenės užimtumą, užtikrins viešą prieinamumą prie teikiamų paslaugų, o komplekso teikiamos paslaugos bus orientuojamos į aukštą kokybę, siekiant pritraukti didelį kiekį pastovių klientų. Projektas turės teigiamos įtakos, tiek ekonominiu, tiek socialiniu aspektu. Projekto įgyvendinimas taip pat teigiamai įtakotų Ignalinos regiono turizmo sektoriaus vystymąsi, pritrauktų papildomus turistų srautus į regioną žiemos sezono metu.
LRV nutarimu šis projektas pripažintas valstybei svarbiu ekonominiu projektu.
Projekto finansavimas – projektui įgyvendinti skiriama 1563948.00 € iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2009 m. birželio mėn. – 2015 m.
Daugiau informacijos rasite čia: Ignalinos žiemos sporto centras